Dolar hakkında yaptığımız araştırmalar esnasında sürekli FED ismini duyarız. FED’in açılımı Federal Rezerve sistemi olarak bilinmektedir. Bu kavram, ekonomi alanında kendini geliştirmeyi amaçlayan her bireyin öğrenmesi ve hakim olması gereken bir kavramdır. Basitçe açıklamak gerekirse FED (Federal Rezerv Sistemi) ülkemizde var olan Merkez Bankası rolünü üstlenir. FED, ABD’de federal rezerv yasası ile korunan ve günümüzde Amerikan Doları basma yetkisine sahip olan tek kuruluştur. Kuruluş, aynı zamanda ödemeler bilançosundan da sorumlu tutulmaktadır.

Kuruluş, 25 Aralık 1913 tarihinde Federal Rezerv Yasası ile hayata geçmiş ve 1929 tarihinde yaşanan Büyük Buhran sebebi ile daha çok yekti sahibi olmuştur. Kurumun yetkileri arttıktan sonra önemi de yüksek oranda artmıştır. Kurum, zamanla para politikasını yönetmeye başlamıştır. FED’in merkezi Amerika’nın başkenti olan Washington DC’de bulunmaktadır. Bununla beraber kurum 12 farklı şubeye daha sahiptir. Her 14 senede bir Amerikan Başkanı tarafından yapılan seçimler ile kurumun 7 kişiden oluşan yönetim kurulu belirlenir. Başkan tarafından seçilen kurul, senato tarafından da onay alır almaz çalışmaya başlar.

FED Hangi İşlerden Sorumludur?

FED , ABD dolarını basmakla yetkili tek kurumdur. Aynı zamanda parayı dağıtma yetkisine de sahiptir. Bundan dolayı paranın arzından sorumlu olarak da bilinmektedir. Son derece önemli olan görevlerden sorumlu bu kuruluş, faizleri belirlemek ile de görevlendirilmiştir. Kurumun faiz belirleme yetkisi, Dünya ekonomisindeki önemini daha da arttırmaktadır. Kurumun diğer görevleri arasında ise kriz döneminde müdahalede bulunmak ve ABD’ye ekonomik danışmanlık desteği sağlamak gibi ABD ekonomisine yönelik hamleler bulunmaktadır. FED, hem ABD ekonomisinde hem de Dünya ekonomisinde büyük ve önemli bir yere sahiptir. 

Özellikle Fed faiz toplantıları uluslararası finans çevrelerince yakından takip edilmekte olup, buradan çıkan sonuçlar hem Abd hem de diğer ülke ekonomilerine doğrudan veya dolaylı olarak etki etmektedir.

 

FED Şubeleri Nerede Bulunur?

FED, ana merkezi hariç 12 şubeye sahip bir kuruluştur. Şube bölgeleri ise aşağıdaki gibidir;

·         Chicago,

·         Richmond,

·         New York,

·         Atlanta,

·         Boston,

·         Dallas,

·         Kansas City,

·         St. Louis,

·         Philadelphia,

·         Minneapolis,

·         Cleveland,

·         San Francisco

Bu şubeler haricinde FED birkaç farklı koldan oluşmaktadır. Bu kollar Yönetim Kurulu, Üye Bankalar, Şubeler ve Danışma Komisyonu’dur. Kurum, ABD ekonomisinin genelinden sorumlu olduğundan dolayı görev yükü oldukça fazla ve ağırdır. Fedin şuan ki başkanı Powell'dır. Bir önceki başkanı Janet Yellen ondan önceki Fed Başkanı ise oldukça popüler bir isim olan Ben Bernanke'dir.